Innbruddsalarm

iElektro leverer innbruddsalarmer til private, kommuner og bedrifter.
Vår leverandør på innbruddsalarmer er Alarm Systemer AS.

Brannalarm


iElektro leverer brannvarslingsanlegg i alle størrelser og omfang. Vi har levert enkle anlegg til skoler og kommuner, samt omfattende anlegg til profesjonelle kunder som Statnett. 

Installasjoner for profesjonelle kunder kan bestå av aspirasjonsanlegg, flammedeteksjon og inergéngass-slukking. Vår leverandør på brannvarslingsanlegg er Autronica Fire And Security.

Vil du vite mer? Ta kontakt med Tobias Amdam.
E-post tobias.amdam@ielektro.no 
Telefon 952 26 865


Kontakt oss

Kontakt oss

iElektro AS     /     Plutovegen 5     /     6419 Molde     /     org.nr 980887995

Utviklet av Imaker as