iElektro AS

Fiber

iElektro har i en årrekke bistått

Istad Fiber, Rauma Energi, Molde kommune, BaneTele og Istad Nett med skjøting, terminering og testing av singlemodus fibernett. Vi har topp moderne utstyr og dyktige montører innen arbeid med optisk fiber. 

Der andre ofte ikke strekker til, monterer og konfigurerer vi aktive komponenter i komplekse fiberoptiske systemer.

Vil du vite mer? Ta kontakt med Tobias Amdam.

E-post tobias.amdam@ielektro.no - Telefon 952 26 865