iElektro AS

Innbrudds -og brannvarsling

iElektro leverer innbruddsalarmer til private, kommuner og bedrifter.

Vår leverandør på innbruddsalarmer er Alarm Systemer AS.

iElektro leverer brannvarslingsanlegg i alle størrelser og omfang.

Vi har levert enkle anlegg til skoler og kommuner, samt omfattende anlegg til profesjonelle kunder som Statnett. 

Installasjoner for profesjonelle kunder kan bestå av aspirasjonsanlegg, flammedeteksjon og inergéngass-slukking. Vår leverandør på brannvarslingsanlegg er Autronica Fire And Security.

Vil du vite mer? Ta kontakt med Tobias Amdam.

E-post tobias.amdam@ielektro.no - Telefon 952 26 865